Sidebar

14
Sun, Jul
2 New Articles

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மதுல்லாஹி தஆலா வ பரக்காத்துஹூ என்று (தஆலா) சேர்த்து சலாம் சொல்லலாமா? Add new...

சமூக வலை தளங்களில் ஸலாம் மற்றும் இன்னாலில்லாஹி போன்றவை சொல்லலாமா?வாட்ஸ் அப் கேள்வி பதில் 17/01/2021 ...

வஞ்சகர்களின் சலாத்திற்கு உதட்டளவில் வெறுப்புடன் பதில் சொல்லலாமா?வாட்ஸ் அப் கேள்வி பதில் 25/10/2020 A...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account