Sidebar

14
Sun, Jul
2 New Articles

யாகூப் நபி தனது பிள்ளைகளை ஒரு வாசல் வழியாக செல்லவேண்டாம் என்று சொன்னது கண்திருஷ்டி காரணமா? Add new...

மூஸா நபியிடம் இறைவன் பேசியதைக் கொண்டு அல்லாஹ் பூமிக்கு வந்தான் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Add new c...

நன்மை தீமை அல்லாஹ்வினால் வருகிறதா நபியால் வருகிறதா ? 4:78, 4:79 வசனங்கள் முரண்படுவது ஏன் Add new com...

சில செயல்களுக்கு நிரந்தர நரகம் என்று சொன்ன இறைவன் மன்னிப்பதாகவும் சொல்கிறானே..? Add new comment ...

ஒரு வாசல் வழியாக செல்லாமல் பல வாசல் வழியாக செல்லுங்கள் என்று யாகூப் நபி கூறியது ஏன்?   Add n...
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account