Sidebar

17
Wed, Apr
4 New Articles

பழைய தங்க நகையை பாலிஸ் செய்து புதிய நகை என்று விற்கலாமா? உரை:மார்க்க அறிஞர் P.ஜைனுல் ஆபிதீன் 03/07...

பூனையை விற்கக்கூடாது என்பதற்கு மேலதிக விளக்கம் மூர்க்கத்தனமான பூனையைத்தான் விற்க கூடாது என்பது சரிய...

முன்பணம் கொடுக்கும் உறுப்பினர்களுக்காக செய்யப்படும் வியாபாரம் ஹலாலா? உரை: பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன்சமகால நி...

பணம் சேமிப்பதற்காக சீட்டு நடத்தி பொருட்கள் வாங்கலாமா? சமகால நிகழ்வுகள் மற்றும் வாட்ஸ் அப் கேள்வி பத...

உணவு பொருட்களை பதுக்குதல் தொடர்பாக இஸ்லாமிய பார்வை உரை: பீ ஜைனுல் ஆபிதீன்சமகால நிகழ்வுகளும் வாட்ஸ் ...

போதுமான வருமானம் இருக்கும்போது மார்க்க கல்வி கற்றுக்கொடுக்க காசு வாங்கலாமா?இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம...

தள்ளுபடி, டிஸ்கவ்ண்ட்,கேஷ்பேக் என்று செய்யும் வியாபாரம் கூடுமா?வாட்ஸ் அப் கேள்வி பதில் 22/11/20 Add ...
Page 1 of 4
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account